Toerusting en vorming zijn essentieel voor onze geestelijke groei en onze inzet in Gods Koninkrijk. Graag dien ik jouw gemeente, kring of organisatie met Bijbels onderwijs. Lees hier meer over wat ik kan bieden en neem contact met me op om de mogelijkheden te bespreken.


Bijbels
Al mijn onderwijs moet de toets van Gods Woord kunnen doorstaan. De Bijbel is de basis van ons kennen van God en voedt ons denken en geloven. Verantwoorde uitleg van de Bijbel is daarbij vanzelfsprekend essentieel.


Geestelijk
Kennis van de Bijbel en bijbelse principes wordt levensveranderend wanneer de Geest dit uitwerkt in ons hart. De Heilige Geest bevestigt Gods Woord en maakt het krachtig en effectief. Ik probeer me in mijn onderwijs te laten leiden door de Geest.


Praktisch
Mijn onderwijs is zoveel mogelijk gericht op de praktische betekenis voor onze geestelijke wandel. Het doel is de relatie met God te versterken. Dat sluit overigens dieper theologisch onderwijs niet uit: verandering begint in ons denken.


Onderwerpen
Een aantal thema’s heb ik uitgewerkt in een studieserie van bijvoorbeeld vier dagdelen: Op aarde zoals in de hemel, waarin ik de kernboodschap van de Openbaring van Johannes behandel en Tot het uiterste gaan, over het Bijbelboek Handelingen.


Ervaring
Sinds 2014 heb ik op veel verschillende plekken onderwijs mogen geven. Bijvoorbeeld aan het Evangelisch College: acht jaar lang voor de Evangelische Toerusting School (nu: EC Bijbelcursus), zowel OT als NT; vanaf 2018 ook aan het Studietraject ‘Gods Koninkrijk en de Heilige Geest’ en per 2022 aan de Opleiding Pastorale Hulpverlening . In 2017 en 2018 heb ik de module ‘The Book of Job’ gegeven aan Cornerstone College in Beugen. Daarnaast de bovengenoemde Bijbelstudieseries over Openbaring en Handelingen, en de New Wine-cursus ‘Luisterend Bidden’, in diverse plaatsen.