Toerusting en vorming zijn essentieel voor onze geestelijke groei en onze inzet in Gods Koninkrijk. Graag dien ik jouw gemeente, kring of organisatie met Bijbels onderwijs. Lees hier meer over wat ik kan bieden en neem contact met me op om de mogelijkheden te bespreken.


Bijbels
Al mijn onderwijs moet de toets van Gods Woord kunnen doorstaan. De Bijbel is de basis van ons kennen van God en voedt ons denken en geloven. Verantwoorde uitleg van de Bijbel is daarbij vanzelfsprekend essentieel.


Geestelijk
Kennis van de Bijbel en bijbelse principes wordt levensveranderend wanneer de Geest dit uitwerkt in ons hart. De Heilige Geest bevestigt Gods Woord en maakt het krachtig en effectief. Ik probeer me in mijn onderwijs te laten leiden door de Geest.


Praktisch
Mijn onderwijs is zoveel mogelijk gericht op de praktische betekenis voor onze geestelijke wandel. Het doel is de relatie met God te versterken. Dat sluit overigens dieper theologisch onderwijs niet uit: verandering begint in ons denken.


Onderwerpen
In overleg kan veel en bied ik cursussen op maat. Thema’s waaraan gedacht kan worden zijn bijvoorbeeld: persoonlijke levensheiliging, geestelijke verdieping, samenwerken met de Heilige Geest of het Koninkrijk van God. Actueel is de cursus Op aarde zoals in de hemel, Openbaring voor deze tijd.


Ervaring
Sinds 2014 ben ik docent aan de Evangelische Toerusting School. In 2017 en 2018 heb ik de module ‘The Book of Job’ gegeven aan Cornerstone College in Beugen. Als projectleider en docent bouw ik sinds 2017 mee aan het vernieuwende onderwijstraject ‘Gods Koninkrijk en de Heilige Geest’, aan het Evangelisch College.