Toerusting en vorming zijn essentieel voor onze geestelijke groei en onze inzet in Gods Koninkrijk. Als herder/leraar dien ik graag uw gemeente, kring of organisatie. Dat kan bijvoorbeeld door cursussen, conferenties, seminars of workshops. Lees hieronder meer over het onderwijs dat ik kan bieden en neem contact met me op om de mogelijkheden te bespreken.


Bijbels

Al mijn onderwijs moet de toets van Gods Woord kunnen doorstaan. De Bijbel is de basis van ons kennen van God en voedt ons denken en geloven. Verantwoorde uitleg van de Bijbel is daarbij vanzelfsprekend essentieel.


Geestelijk

Kennis van de Bijbel en bijbelse principes wordt levensveranderend wanneer de Geest dit uitwerkt in ons hart. De Heilige Geest bevestigt Gods Woord en maakt het krachtig en effectief. Ik probeer me in mijn onderwijs te laten leiden door de Geest.


Praktisch

Mijn onderwijs is zoveel mogelijk gericht op de praktische betekenis voor onze geestelijke wandel. Het doel is de relatie met God te versterken. Dat sluit overigens dieper theologisch onderwijs niet uit: verandering begint in ons denken.


Onderwerpen

In overleg kan veel en bied ik cursussen op maat. Thema’s waaraan gedacht kan worden zijn bijvoorbeeld: persoonlijke levensheiliging, profetisch spreken en handelen in de samenleving, sociale gerechtigheid, geestelijke verdieping. Actueel is de cursus Op aarde zoals in de hemel, Openbaring voor deze tijd.


Ervaring

Sinds 2014 ben ik docent aan de Evangelische Toerusting School. Daarnaast heb ik de cursus Op aarde zoals in de hemel ontwikkeld en gegeven. In juni 2017 en januari 2018 heb ik de module ‘The Book of Job’ geschreven en gegeven aan Cornerstone College in Beugen. Tenslotte ben ik projectleider van het onderwijstraject ‘Gods Koninkrijk en de Heilige Geest’ aan het Evangelisch College.