Hier vind je een selectie van preken die ik heb gehouden.

Volledig ondergedompeld – Marcus 1:9-13

#Doeslief – Over dankbaarheid in crisistijd, o.b.v. Efeziërs 5:1-20.

Seminar ‘Samenwerken met Gods Geest’ – digitale Pinksterconferentie 2020

Leven zoals past bij God – Kolossenzen 1:9-11