Omni Custodia (Gratis download)
Hoe om te gaan met de spanning tussen management en geestelijk leiderschap in de kerk? Hiervoor is een theologische visie nodig op kerkelijk leiderschap. Deze masterscriptie is bedoeld om aan zo’n visie bij te dragen. De stelling is dat de kernfunctie van de kerk en haar leiders bestaat uit mystagogie. Ontdek wat dat is en hoe essentieel zij is voor een vitale kerk die op Christus gericht is.


A Different Breed

Geeft God in onze tijd een herstel van de apostolische bediening? En als dat zo is, functioneert dat dan zoals in de nieuwere apostolische bewegingen wordt beweerd? Een evangelische evaluatie van de zogenoemde Nieuwe Apostolische Reformatie.
NB: Dit e-book is momenteel niet te bestellen maar er wordt gewerkt aan een herziene uitgave.

Geven en laten geven (Gratis download)
Zijn christenen verplicht om zogenoemde tienden (10% van hun inkomen) te geven? En waaraan dan: de eigen kerk of allerlei goed werk? Een korte studie die ‘afrekent’ met dwingende theorieën en tegelijkertijd aanmoedigt om rijkelijk te geven.