Je verlangt naar persoonlijke geestelijke verdieping maar het lukt je onvoldoende om daar zelf toe te komen. Je zou willen dat iemand je gids was. Dat is de geestelijke begeleiding die ik graag bied. Ontdek wat ik daaronder versta en neem contact met me op om te zien wat ik voor je kan betekenen.

Luisteren
Een geestelijk begeleider is in de eerste plaats iemand die kan luisteren. Hij stelt de goede vragen en laat je uitpraten. Hij luistert ook naar het verhaal achter wat je zegt. Geestelijke onderscheiding is voor hem een belangrijk instrument. Wat betekenen jouw ervaringen en gedachten voor je hart? Hoe is God aan het werk in jouw leven? Voor welke keuzes sta je en in welke richting zou je het kunnen zoeken? Als geestelijk begeleider help ik je graag om je meer bewust te worden van Gods aanwezigheid en in te gaan op waartoe Hij je uitnodigt.

Praktisch
Tijdens een gesprek is er veel ruimte voor stilte, gebed en overdenking van gedeelten uit de Bijbel. Gesprekken duren altijd een uur. Er is geen vast aantal gesprekken of een standaard duur van een begeleidingstraject, deze worden in onderling overleg bepaald. Tussen de gesprekken in zitten bij voorkeur niet minder dan twee en niet meer dan zes weken.

Professioneel
Ik heb theologie gestudeerd aan de Evangelische Theologische Hogeschool en aan de Vrije Universiteit. Mijn afstudeerscriptie voor de masteropleiding ging over mystagogie ofwel geestelijke begeleiding. Tevens heb ik de School of Spiritual Direction van de organisatie Sustainable Faith gedaan. Inmiddels heb ik ruime ervaring met coaching en begeleiding. Ik ben lid van de beroepsvereniging Gaandeweg en aangesloten bij Member Care Nederland.

Geen hulpverlening
De geestelijk begeleider is geen hulpverlener. Er is bij geestelijke begeleiding ook geen sprake van pastoraat in de zin van ‘hulp bij problemen’. Probleemsituaties kunnen wel besproken worden, maar altijd met het oog op de persoonlijke geestelijke groei. Is er andersoortige deskundige hulpverlening nodig, dan zal ik dat adviseren.

Meer informatie
Wil je meer weten over geestelijke begeleiding of eens vrijblijvend kennismaken? Neem dan contact met me op via hansalblas@omnicus.nl