Handelingen is het boek van de geboorte van de Kerk, de uitstorting van de Heilige Geest en het begin van de wereldwijde christelijke zending. Handelingen bruist van het dynamische leven wat God geeft. Het inspireert en instrueert ons om tot het uiterste te gaan omwille van het Evangelie van Gods Koninkrijk.

Opzet
De cursus bestaat uit vier dagdelen, waarop steeds één thema uitgewerkt wordt. Achtereenvolgens denken we na over: de Geest van God en de gemeenschap, het getuigenis en de geestelijke strijd van de Kerk. Eerst gaan we de belangrijkste tekstgedeelten bij langs, die iets laten zien over het betreffende thema. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van enkele vragen. Zo slaan we de brug tussen de Bijbel en ons eigen leven. We sluiten af met (gezamenlijk) gebed, om woorden te geven aan het verlangen dat Handelingen in ons opwekt.

Overzicht
De beste voorbereiding bestaat uit het zelf doorlezen van Handelingen. Voorafgaand aan elke les hoor je welke teksten in het bijzonder relevant zijn. Na afloop krijg je een pdf van de power point presentatie. Daarop staan alle teksten nog eens vermeld, ook die teksten die we niet hebben kunnen bespreken tijdens de les. Zo verzamel je een compleet naslagwerk voor verdere studie in Handelingen.

Opbrengst
Door deze cursus krijg je inzicht in de verhaallijn en de centrale boodschap van Handelingen. Je doet gedegen kennis op van wat Handelingen laat zien over vier belangrijke thema’s. De diepgaande en enthousiaste behandeling daarvan zal je verlangen versterken naar de vervulling met de Heilige Geest. Het gevolg zal zijn dat je een grotere vrijmoedigheid ervaart om te getuigen van Jezus Christus.

Ook voor jou?
Als je verlangt naar verdere verdieping, vervulling en vrijmoedigheid dan is deze cursus iets voor jou. Elke christelijke gemeente, groep of gezelschap komt in aanmerking. Neem contact met me op om vrijblijvend de mogelijkheden te verkennen.

Hartelijk dank voor de diepgravende en inspirerende Bijbelstudies over Handelingen. Je aanpak in thema’s i.p.v. chronologisch was heel verrassend en verfrissend en je presentatie idem. André.