Openbaring van Johannes is voor de meeste mensen het Bijbelboek dat het moeilijkst te begrijpen is. Toch bevat het een heel relevant en urgente boodschap, juist ook voor onze tijd. Het doel van de cursus Op aarde zoals in de hemel is om de boodschap en functie van Openbaring beter te begrijpen en toe te passen op onze eigen situatie.


Inhoud

We bidden dat Gods Koninkrijk zal komen op aarde zoals in de hemel. Het Bijbelboek Openbaring van Johannes laat zien wat er gebeurt als ons gebed wordt verhoord. Vanuit dit indrukwekkende visioen komen de volgende actuele thema’s aan bod:

  1. Wees alert! Onderscheiden van de tijd waarin we leven.
  2. Wees zuiver! Persoonlijke levensheiliging.
  3. Wees moedig! Profetisch handelen en spreken in de samenleving.
  4. Wees blij! Het vooruitzicht van een grote oogst.

De cursus gaat over de boodschap van Openbaring – voor toen en voor nu. Er wordt een manier aangereikt, waarop naar het boek gekeken kan worden. Deze zal voor velen verrassend zijn. Een aantal fundamentele hoofdstukken uit Openbaring wordt behandeld. Zo krijgt de cursist zicht op de centrale boodschap van het boek en leert hij tegelijkertijd het boek op een nieuwe manier te lezen.

Openbaring en de thema’s die daaraan verbonden zijn kunnen in vier avonden slechts beperkt behandeld worden. Er zijn dus onderwerpen die niet aan de orde komen. De cursus gaat bijvoorbeeld niet over de rol en plaats van Israël, eindtijdscenario’s of een uitgewerkte leer over het einde van de wereld en dergelijke. Niet alle hoofdstukken van Openbaring worden behandeld.

De cursus ‘Op aarde zoals in de hemel’ is een vernieuwende kijk op het boek Openbaring met een concrete, realistische vertaalslag en toepassing naar onze tijd. Niet een uitleg van Openbaring als het laatste woord, maar een uitleg dichtbij en vanuit het Woord.
Arjan Vaders, coördinator Wegwijzer College, Almere.

Praktisch

De cursus duurt bij voorkeur vier dagdelen, een meer of minder is bespreekbaar. Ter voorbereiding op de cursus wordt gevraagd om Openbaring van Johannes in zijn geheel te lezen. Cursisten krijgen na elke les de behandelde stof gemaild voor de eigen studie. De stof is tamelijk abstract en vraagt een zeker intellectueel niveau (ongeveer HBO-niveau).

Wanneer de cursus georganiseerd wordt binnen een kerk/gemeente is er de extra optie om hier een preekbeurt aan te verbinden. Deze wordt gehouden op een van de zondagen voorafgaand aan de cursusperiode. De preek gaat over Openbaring 4 en 5, fundamentele hoofdstukken voor het Bijbelboek en de cursus.

Interesse?

Graag bespreek ik de mogelijkheden om Op aarde zoals in de hemel ook voor uw kerk/gemeente of vereniging te organiseren. De prijs van de cursus hangt onder meer af van de afstand tot de locatie en het aantal avonden. Voor een vrijblijvende offerte op maat kunt u contact met me opnemen.

Lees hier het interview over deze cursus door Jeffrey Schipper (CIP.nl).

Doordat Hans in staat is om de boodschap van Openbaring te vertalen naar onze tijd, is het zeer relevante materie. Ik vond het prettig om naar Hans te luisteren: hij is toegankelijk, goed onderlegd en stond heel open voor vragen uit de zaal.
Daniëlle.