De naam Omnicus heb ik samengesteld uit de woorden ‘omni custodia’. Dat is Latijn voor ‘boven alles wat te bewaren is’. Het zijn woorden uit Spreuken 4:23, Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen van het leven.

Missie
Omnicus wil volgelingen van Jezus inspireren, toerusten en begeleiden in hun wandel met God.

  • Vanuit het hart – voortvloeiend uit de eigen persoonlijke relatie met Jezus.
  • Volgens de Bijbel – het betrouwbare en onmisbare Woord van God als basis.
  • In de kracht van de Heilige Geest – zonder Hem komt niets tot leven.

Focus
Jezus Christus vraagt ons alles achter te laten om Hem te volgen. Hij brengt ons in een hartsrelatie met de Vader. Dagelijks achter Jezus aan gaan vraagt steeds weer bewuste keuzes. We gaan anders denken en anders doen wanneer Hij op nummer één staat. De Heilige Geest maakt ons tot een ander mens. Hij geeft ons kracht en inspiratie om mee te werken aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Dat doen we in hechte verbondenheid met allen die Jezus liefhebben. Samen vertegenwoordigen we Jezus op aarde en nodigen we anderen uit om Hem ook te volgen.