Preken is mijn grootste passie. Graag verzorg ik de prediking voor uw kerk/gemeente. Bijvoorbeeld tijdens de zondagse samenkomst of eredienst, een bijzondere bijeenkomst of conferentie. Lees hieronder hoe ik hier invulling aan kan geven en neem contact met me op om te bespreken wat ik voor u kan betekenen.


Theologische visie

Preken is het present stellen van Christus. De predikant is namens de gemeente persoonlijk getuige van wat het Woord van God zegt. Wat hij ontdekt en ontvangen heeft, brengt hij terug naar de gemeente. Hierbij tracht hij zoveel mogelijk de brug te slaan van het ´daar en toen´ naar het ´hier en nu´.


Woord en Geest

Als herder/leraar preek ik vanuit een gedegen voorstudie. Verantwoorde exegese van het centrale Schriftgedeelte is daarbij de basis. De Bijbel is bepalend voor de boodschap. Voorbeelden en toepassingen komen zoveel mogelijk vanuit mijn eigen geestelijke wandel en de ingeving van de Geest. De Heilige Geest is onmisbaar voor de toepassing. Mijn gebed is altijd dat de preek Gods Woord voor vandaag zal zijn. Dat kan betekenen dat de gave van onderwijzing wordt versterkt met de gave van profetie.


Persoonlijke stijl

Meestal spreek ik rustig en beheerst. Mijn preken hebben een heldere en doordachte opbouw. Ik spreek zoveel mogelijk in begrijpelijke taal. Ook ongelovigen moeten me kunnen volgen en zich aangesproken weten. Wanneer dit de boodschap versterkt, maak ik gebruik van een presentatie (power point/prezi) en/of ondersteunend beeldmateriaal. Wanneer de gemeente hier open voor staat, doe ik soms na afloop een uitnodiging om op de preek te reageren. Dit kan bijvoorbeeld door een persoonlijk gebaar, gebed in groepjes of een tijd van voorbede (bedieningstijd).


Teksten en thema’s

Het tekstgedeelte en/of thema kan door de gemeente of door mijzelf gekozen worden. Mijn onderwerpen variëren: van geld tot gemeenschap, van liefde tot lofprijs, van voorbede tot verlossing. Steeds gaat het om de radicale navolging van Christus en een leven leiden dat bij God past.