Wilt u mij helpen om Gods Woord te verspreiden?
Met uw gift maakt u mijn werk als spreker en Bijbelleraar mede mogelijk.
Wilt u Omnicus ondersteunen met een maandelijkse bijdrage, dan ontvangt u als dank mijn boek ‘Christus alleen’.

Avontuur

Het is een geloofsavontuur om met mijn werk als spreker, Bijbelleraar en geestelijk begeleider voldoende inkomsten te verwerven. Bij sommige activiteiten is er niet of nauwelijks spake van een vergoeding. Het gaat dan bijvoorbeeld om het campingpastoraat en de overdenkingen op Groot Nieuws Radio. Toch weet ik me er door de Heer toe geleid om op die manier te dienen. De Heer heeft beloofd om te voorzien in wat ons gezin nodig heeft en Hij is daarin betrouwbaar gebleken.

Uw steun

Wilt u mij helpen om Gods Woord te verspreiden? In deze flyer leest u over mijn missie en treft u tevens een machtigingsformulier aan. U kunt natuurlijk ook zelf een bedrag overmaken op NL89 INGB 0001 4851 37 t.n.v. Stichting Witte Velden te Hilversum onder vermelding van 26 OMNICUS*. Uw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage! Mag ik u informeren met mijn nieuwsbrief? Schrijft u zich dan hier in.

Verantwoording

Vraagt u zich af of uw gift verantwoord besteed wordt? Natasja Naron van Gabriël Financiële Bescherming controleert jaarlijks mijn inkomsten en uitgaven en verstrekt op basis daarvan een verklaring.

Gratis Bijbelstudieboek

Ondersteunt u Omnicus structureel met een maandelijkse bijdrage van minimaal 10 euro, dan geef ik u als dank het Bijbelstudieboek ‘Christus alleen – lessen uit de Kolossenzenbrief’**. Wilt u deze ontvangen, vul dan het formulier hieronder in. Dank u wel!

Ja, ik help mee en ontvang graag het boek ‘Christus alleen’!

* Bedragen waar geen omschrijving bij staat komen ten goede van Witte Velden. Het wordt op prijs gesteld als de gever bij de overschrijving zijn postcode en huisnummer vermeldt (ter verificatie).

** Winkelwaarde € 13,95.